FAQs

Frequently Asked Questions คำถามที่พบบ่อย

การสมัครนักบินของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประเภท Student Pilot และ Qualified Pilot รับนักบินต่างชาติหรือไม่?
คำตอบ: ทางบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด รับเฉพาะนักบินผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด รับสมัครนักบินหญิงหรือไม่?
คำตอบ: รับค่ะ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง

ถ้ามีความประสงค์จะสมัคร Student Pilot แต่เกรดยังออกไม่ครบหมดทุกตัว สามารถสมัครสอบก่อนได้หรือไม่? เช่นเกรดจะออกในเดือนสิงหาคม ซึ่งการรับสมัครจะหมดลงเดือนมิถุนายน
คำตอบ: ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด คงต้องรอสมัครในรอบปีถัดไป

ในปี2016 ทางบริษัทฯ จะเปิดรับสมัคร Qualified Pilot ที่มีชั่วโมง 200 หรือไม่?
คำตอบ: รับค่ะ

Qualified Pilot สิ่งสำคัญที่ควรมีใน Pilot license ก่อนมาสมัครกับ TAA คือ?
คำตอบ: pilot license จะต้องมีการประทับ Single engine, Multi-engine, Instrument Rating

สำหรับ Student Pilot เรื่องการวัดสายที่หลายๆท่านสงสัย มีกฏข้อบังอย่างไรบ้าง?
คำตอบ:
สายตามองไกล (Myopia) ด้วยตาเปล่าเกินกว่า 20/200 หรือ เกินกว่า 3.0 ไดอ๊อปเตอร์ เมื่อใส่แว่นสายตา หรือ คอนแทคเลนส์แล้ว อ่านเกินกว่า 20/30 (ข้างหนึ่งต้องอ่านได้ 20/20)
สายตาเอียง (Astigmatism) เกินกว่า 1.50 ไดอ๊อปเตอร์
สายตามองใกล้ (Near Vision) ด้วยตาเปล่าเกินกว่า 20/20 ทั้งสองข้าง (วันที่ระยะ 16 นิ้ว)                  

การผ่าตัดแก้ไขโดยวิธี Lasik หรือ PRK ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขกระจกตามีประวัติการผ่าตัด และคุณลักษณะกระจกตา ไม่ได้ ตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด มีข้อใดบ้าง?
คำตอบ:
1. ได้รับการผ่าตัดเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี (นับ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2. ไดรับการผ่าตัดกระจกตามากกว่า 1 ครั้ง
3. ก่อนการผ่าตัดสายตาสั้นเกินกว่า 3 ไดอ๊อปเตอร์
4. หลังการผ่าตัดการมองเห็นอ่านไม่ได้ 20/20 ด้วยตาเปล่า
5. ความไวต่อแสงจ้าเพิ่มขึ้น (glare)
6. ตาเขซ่อนเร้นเข้า (Esophoria) เกินกว่า 10 ไดอ๊อปเตอร์
7. ตาเขซ่อนเร้นออก (Exophoria) เกินกว่า 5 ไดอ๊อปเตอร์
8. ตาเขซ่อนเร้นขึ้นบน (Hyperphoria) เกินกว่า 1 ไดอ๊อปเตอร์
9. จุดรวมตา (Point of Convergence) เกินกว่า 70 มิลลิเมตร

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ student pilot หลังจากที่จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิการไทยแล้ว เหตุใดจึงไม่แสดงในระบบ?
คำตอบ: เหตุเพราะผู้สมัครกรอกหมายเลข Reference ประจำตัวผิด ในใบแบบฟอร์มชำระเงิน (เลขดังกล่าวก็คือ หมายเลขผู้สมัครของท่าน เช่น 0322 แต่ท่านไปเลียนแบบในตัวอย่างแบบฟอร์ม เช่น 0001) ฉะนั้นจะตรวจสอบได้อย่างไร? ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการชำระให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบกับทางธนาคาร เมื่อได้รับการยืนยันจากทางธนาคารแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบได้

 

 

 

Comments are closed.