Qualified Pilot

ประกาศรายชื่อ Qualified Pilot 2016

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

ทางบริษัทฯ จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น Qualified Pilot 2016 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง email ที่ท่านได้ระบุไว้ในใบสมัคร พร้อมกับรายละเอียดต่างๆค่ะ

**************************************************************

ประกาศ Qualified Pilot 2016 ผู้มีสิทธิ์

ผ่านเข้ารับการตรวจร่างกายเเละจิตวิทยาการบิน

ลำดับ หมายเลขประจำตัวประชาชน
1 3 1006 00383 94 0
2 1 5099 00114 63 2
3 3 7106 00625 97 2
4 1 1033 00026 35 8
5 1 1009 00425 07 2
6 1 1015 00197 97 9
7 1 1030 00034 35 5
8 3 7602 00028 20 9
9 3 2602 00248 71 8
10 3 4799 00137 60 5
11 3 6599 00056 93 0
12 3 7399 00453 14 8
13 3 4099 00203 82 9
14 3 1009 03410 77 3
15 3 5207 00441 52 2
16 1 3411 00132 15 1
17 1 1014 00759 40 1
18 1 1037 00711 19 8
19 1 8599 00076 04 5
20 3 2104 00001 86 4
21 1 1020 00778 28 1
22 3 3607 00352 09 2
23 3 1007 00889 82 9
24 1 1017 00054 47 1
25 3 5011 00314 21 1
26 1 1008 00645 20 8

 

 

กำหนดการตรวจร่างกายเเละจิตวิทยาการบิน

 1. การทดสอบกลุ่ม (Group Test) ทางจิตวิทยาการบิน  วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ขอให้ผู้ผ่านเข้ารับการตรวจทุกท่านมาพร้อมกันเวลา 08.00 น. ที่ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เพื่อเซ็นชื่อรับทราบการตรวจ เเละฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • การเเต่งกายชุดสุภาพ ข้าราชการแต่งเครื่องแบบ

ชาย : สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้าม สวมรองเท้าเเตะ กางเกงยีนส์ เสื้อยืด

หญิง : เสื้อ – กระโปรง ไม่ติดกัน ไม่สวมถุงน่อง

 • เริ่มทดสอบเวลา 08:30 – 12.00 น.
 • กรุณารับประทานอาหารเช้า มาให้เรียบร้อย
 • กรุณาเตรียมเครื่องเขียน ปากกาหมึกดำหรือน้ำเงิน ดินสอ แว่นสายตา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาให้พร้อมในวันทดสอบ
 • เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันทดสอบ

Pilot License ( ตัวจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

Medical License ( ตัวจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 • ค่าตรวจท่านละ 3,480 บาท
 1. การทดสอบรายบุคคล(Individual Test)  ใช้เวลาในการทดสอบ2 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 5 – 15กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 223 ชั้น 2 สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ  โดยนักจิตวิทยาจะทำการนัดหมายวันและเวลาในการตรวจกับผู้มารับการทดสอบอีกครั้งในวันทดสอบกลุ่ม (Group Test) ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
 2. การตรวจร่างกาย ให้ผู้มารับการตรวจสอบ มาพร้อมกัน ณ อาคารสถาบันเวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะทำการนัด หมายวัน เวลา การตรวจร่างกายกับผู้มารับการทดสอบอีกครั้ง ในวันทดสอบจิตวิทยาการบินกลุ่ม ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

 

** ขอความร่วมมือผู้สมัครฯ งดโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการสอบเเละเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โดยตรงกับทางสถาบันเวชศาสตร์การบิน

** หากท่านใดไม่มาเเสดงตนในวันเเละเวลาที่กำหนดทางบริษัท ไทยเเอร์เอเชีย จำกัด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

** ผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารับการตรวจฯ  กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง

 

************************************************************************************

ประกาศรายชื่อ Qualified Pilot 2016

ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ท่านสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบได้จากตารางด้านล่างนี้

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์มาก่อนเวลา 1 ชม. ค่ะ

และโปรดนำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ท่านสัมภาษณ์ ดังนี้

 • บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • หลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัตร และ Transcript)
 • ใบประกาศนียบัตรโรงเรียนการบิน ( Flying School Certificate )
 • Transcript ระหว่างการฝึกในโรงเรียนการบิน
 • ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot License)
 • Medical License Class 1
 • Log Book
 • ผลการสอบ English Language Proficiency Test (ในกรณียังไม่ได้บันทึกในใบอนุญาตนักบิน)

6 มิถุนายน 2559

TIME Identification No. ROOM
0930-1045 1 5099 00114 63 2 ห้อง Charlie
1045-1200 1 1033 00026 35 8
1300-1415 1 2001 00270 10 3
1415-1530 3 5207 00441 52 2
1530-1645 1 1012 00030 87 4
0930-1045 3 7106 00625 97 2 ห้อง Delta
1045-1200 1 1009 00425 07 2
1300-1415 3 3499 00055 92 8
1415-1530 1 1015 00197 97 9
1530-1645 1 1008 00607 54 3
0930-1045 3 1007 00889 82 9 ห้อง Echo
1045-1200 1 1006 00233 37 2
1300-1415 3 1009 03410 77 3
1415-1530 1 3501 00266 37 7
1530-1645 1 1030 00034 35 5

7 มิถุนายน 2559

TIME Identification No. ROOM
0930-1045 1 3411 00132 15 1 ห้อง Charlie
1045-1200 1 8599 00076 04 5
1300-1415 3 2104 00001 86 4
1415-1530 1 1020 00778 28 1
1530-1645 3 5899 00036 73 5
0930-1045 1 1014 00759 40 1 ห้อง Delta
1045-1200 1 1012 00132 74 0
1300-1415 5 1005 00064 97 1
1415-1530 1 4899 00122 50 4
1530-1645 3 3607 00352 09 2
0930-1045 1 1037 00711 19 8 ห้อง Echo
1045-1200 3 7602 00028 20 9
1300-1415 1 9599 00119 01 1
1415-1530 3 2602 00248 71 8
1530-1645 1 5099 00491 24 0

8 มิถุนายน 2559

TIME Identification No. ROOM
0930-1045 1 1017 00062 16 3 ห้อง Charlie
1045-1200 3 3018 00140 08 0
1300-1415 3 6599 00056 93 0
1415-1530 1 1002 00596 98 2
1530-1645 3 4099 00203 82 9
0930-1045 3 4799 00137 60 5 ห้อง Delta
1045-1200 1 1008 00645 20 8
1300-1415 3 1014 00881 04 1
1415-1530 3 7399 00453 14 8
1530-1645 1 1037 00437 45 2
0930-1045 1 4099 00837 78 3 ห้อง Echo
1045-1200 1 1017 00054 47 1
1300-1415 1 1014 01581 56 8
1415-1530 3 5011 00314 21 1
1530-1645 1 3699 00154 03 2

**************************************************************

Qualified pilot4 AW-01

สมบัติผู้สมัคร

Qualified Pilot-First Officer

1. สัญชาติไทย (รับเพศชาย และเพศหญิง)
2. อายุไม่เกิน 45 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2514 เป็นต้นไป)
3. พ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 200 ชั่วโมงบิน [ประเภท Fixed-wing เท่านั้น]
7. มีใบอนุญาตพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License (CPL)
8. มีใบสำคัญแพทย์Medical Certificate class I ที่ออกให้โดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน
ของกองทัพอากาศ เท่านั้น (ไม่รับผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากสถาบันอื่นๆ)
9.Multi-Engines Rating และ Instrument Rating
10. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ( English Language Proficiency Level 4)  เป็นอย่างน้อย
11. ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีประวัติเมาแล้วขับ หรือไม่มีการกระทำใดๆที่พิจารณาแล้วว่าเป็นภัยอันตรายต่อความปลอดภัยทางเดินอากาศ หรือ เป็นการผิดศีลธรรมต่ออาชีพนักบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัคร
หมายเหตุ- ผู้ที่จบการฝึก Private Pilot License (PPL) และมาสอบ  Commercial Pilot License (CPL) ทางบริษัทฯ ไม่พิจารณารับสมัคร

วิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 -30 เมษายน 2559                                                                                                   ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.                                                                                        ติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ กรอกใบสมัครงาน
ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
(โปรดมาด้วยตนเอง บริษัทฯไม่อนุญาติให้นำใบสมัครไปกรอกนอกสถานที่)
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ห้อง3200 ชั้น3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

หลักฐานเอกสารใช้แนบ ในการสมัครกับทาง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ(รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (1ฉบับ)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (1ฉบับ)
– สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (1ฉบับ)
– สำเนาหลักฐานการศึกษา (1ฉบับ)
– สำเนาใบประกาศนียบัตรโรงเรียนการบิน Flying school certificate (1ฉบับ)
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษาTranscript ระหว่างการฝึกในโรงเรียนการบินของท่าน (1ฉบับ)
– สำเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ PILOT LICENSE (ทุกหน้า 1 ฉบับ)
– สำเนาใบสำคัญแพทย์ MEDICAL LICENSE (1ฉบับ)
– สำเนา LOG BOOK ขอข้อมูล 3 หน้าแรกของการบันทึก และ การบันทึก 3 เดือนสุดท้าย
ของการบินในปัจจุบัน (1ชุด)
– สำเนาผลการสอบ English Language Proficiency Test ขั้นต่ำ LEVEL 4 (1ฉบับ)

กำหนดการ

ขั้นตอนที่ 1
17 พฤษภาคม 2559
สอบข้อเขียน General Aviation Knowledge Test และ Personal Test

ขั้นตอนที่ 2
6-9 มิถุนายน 2559
สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 3
4 – 14 กรกฎาคม 2559
การตรวจร่างกาย และจิตวิทยากับสถาบันเวชศาสตร์การบิน

ขั้นตอนที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านรอบเวชศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขั้นตอนที่ 5
กำหนดวันรายงานตัว  และกำหนดวันเข้าเรียน Ground School จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

สถานที่สอบ สัมภาษณ์ และรายงานตัว
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ)

In-Flight Building

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอชีย จำกัด

******************************************************************************

Comments are closed.