Student Pilot 2016 ศิษย์การบิน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด รุ่นที่ 8

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป)
3. เพศชายพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
5. มีสุขภาพแข็งแรง และมีสายตาดี หากผ่านการผ่าตัด Lasik หรือ PRK
ต้องผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2558) และก่อนผ่าตัดต้องมีค่าสายตาสั้นหรือยาวไม่เกิน 300 และค่าสายตาเอียง 150
6. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือกำลังจะจบการศึกษา และได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2559
7. ผ่านการทดสอบ TOEIC  650 คะแนนขึ้นไป (รับเฉพาะ Personal และสอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป)
8. ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับเป็นพนักงาน)

หมายเหตุ – รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

กำหนดการ

7 มีนาคม 2559 ประกาศข่าวสารการรับสมัคร
1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
15 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Basic Knowledge Test

พร้อมทั้งแผนผังการลงทะเบียน และ ที่นั่งสอบ

24 มิถุนายน 2559 Basic Knowledge test
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์สอบรังสิต2)

*ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐาน

– บัตรประจำตัวประชาชน

– บัตรประจำตัวผู้สอบ

– หลักฐานการชำระเงินกับธนาคารกสิกรไทย

22 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
8-9  สิงหาคม 2559 Personal test
15-16 , 18-19 , 22-23 , 25-26 สิงหาคม 2559 สัมภาษณ์
16 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และ จิตวิทยาการบิน
3-21 ตุลาคม 2559 กลุ่มที่ 1 ตรวจร่างกาย และจิตวิทยาการบิน

กองทัพอากาศ

23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 กลุ่มที่ 2 ตรวจร่างกาย และจิตวิทยาการบิน

กองทัพอากาศ

11 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น      ศิษย์การบิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด รุ่นที่ 8

***********************************************************************************

Posted in ข่าวสาร | Comments Off on Student Pilot 2016 ศิษย์การบิน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด รุ่นที่ 8

Qualified Pilot ข่าวสารการรับสมัครนักบินไทยแอร์เอเชีย

ประกาศเปลี่ยนแปลง

สถานที่เพื่อตรวจจิตวิทยาการบิน

ในวันที่ 2 มีนาคม 2559

การทดสอบกลุ่ม (Group Test) ทางจิตวิทยาการบิน

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ทุกคนพร้อมกันเวลา 08.00 น. ที่ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3                             สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารับการตรวจ

ร่างกายเเละจิตวิทยาการบิน

** บริษัท ไทยเเอร์เอเชีย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเเละเวลาในการตรวจร่างกายเเละจิตวิทยาการบิน 

**ผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารับการตรวจฯ  กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง

กำหนดการตรวจร่างกาย

ตรวจร่างกาย ระหว่าง วันที่  3-8 มีนาคม 2559

สถานที่ทำประวัติตรวจร่างกาย   ให้ผู้มารับการตรวจสอบ พร้อม ณ อาคารสถาบันเวชศาสตร์การบิน       สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะทำการนัด หมายวัน เวลา การตรวจร่างกายกับผู้มารับการทดสอบอีกครั้ง ในวันทดสอบจิตวิทยาการบินกลุ่ม วันที่ 2 มีนาคม 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย

–   ผู้เข้ารับการตรวจสอบพร้อมกัน ณ สถานที่กำหนด เพื่อเซ็นชื่อรับทราบการตรวจ เเละฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในเวลา 08.00 น.                                                                                                                –   ให้นำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมปากกาหมึกดำหรือน้ำเงินมาด้วย  –   การเเต่งกายชุดสุภาพ  ข้าราชการแต่งเครื่องแบบ

 • ชาย : สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าเเตะ กางเกงยีนส์ เสื้อยืด
 • หญิง : เสื้อ – กระโปรง ไม่ติดกัน ไม่สวมถุงน่อง

–   นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน1 รูป มาในวันตรวจร่างกายด้วย

**หากท่านใดไม่มาเเสดงตนในวันเเละเวลาที่กำหนดทางบริษัท ไทยเเอร์เอเชีย จำกัด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

ขั้นตอนการตรวจจิตวิทยาการบิน

 1. การทดสอบกลุ่ม(Group Test) ทางจิตวิทยาการบิน                                                           วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559  ทุกคนพร้อมกันเวลา 08.00 น. ที่ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3  สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

–          ใช้เวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง เริ่ม 08.00 – 12.00 (กรุณามาก่อนเวลา)

–          กรุณารับประทาน อาหารเช้า มาให้เรียบร้อย

–          ขอให้ท่าน เตรียมเครื่องเขียน ปากกา ดินสอ แว่นสายตา บัตรประจำตัว และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาให้พร้อมในวันทดสอบ

 1. การทดสอบรายบุคคล(Individual Test)  ใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง                   เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559  ถึงวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559  โดยนักจิตวิทยาจะทำการนัด หมายการตรวจกับผู้มารับการทดสอบอีกครั้งในวันทดสอบกลุ่ม

** ขอความร่วมมือผู้สมัครฯ งดโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการสอบเเละเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โดยตรงกับทางสถาบันเวชศาสตร์การบิน

** หากท่านใดไม่มาเเสดงตนในวันเเละเวลาที่กำหนดทางบริษัท ไทยเเอร์เอเชีย จำกัด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

No. ID No.
ตรวจร่างกาย 1 1 1996 00005 35 1
3-8 มีนาคม 2559 2 1 1799 00122 23 0
3 1 1007 00134 85 6
4 1 9098 00544 14 3
5 1 1028 00027 42 5
6 1 1007 01143 07 7
7 3 5705 00010 89 7
8 3 1014 00326 48 0
9 1 1014 01687 17 0
10 3 2101 00170 90 3
11 3 1005 02553 33 6
12 3 7401 00342 33 5
13 3 9203 00520 34 1
14 1 5009 00062 83 9
15 3 4501 01420 48 1
16 1 1014 00985 30 4
17 3 7698 00016 09 9
18 3 1601 00212 79 8
19 3 1206 00962 56 7
20 3 4801 00645 35 7
21 1 2001 00270 10 3
22 1 9599 00198 94 8
23 1 8399 00159 59 5

……………………………………………………………………….

ประกาศรายชื่อ Qualified Pilot 2016

ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ท่านสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบได้จากตารางด้านล่างนี้

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์มาก่อนเวลา 1 ชม. ค่ะ

และโปรดนำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ท่านสัมภาษณ์ ดังนี้

 • บัตรประชาชน , บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
 • หลักฐานการศึกษา
 • ใบประกาศนียบัตรโรงเรียนการบิน ( Flying School Certificate )
 • Transcript ระหว่างการฝึกในโรงเรียน
 • ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ Pilot License
 • Medical License
 • Log Book
 • ผลการสอบ English Language Proficiency Test

 

1 กุมภาพันธ์ 2559

TIME Identification No. ROOM
0930-1045 1 1007 00134 85 6 ห้อง Bravo
1 1007 01143 07 7 ห้อง Charlie
1045-1200 1 9098 00544 14 3 ห้อง Bravo
3 3499 00055 92 8 ห้อง Charlie
1100-1215 3 3607 00352 09 2 ห้อง Alpha
1300-1415 1 1028 00027 42 5 ห้อง Bravo
3 5705 00010 89 7 ห้อง Charlie
1315-1430 1 1996 00005 35 1 ห้อง Alpha
1415-1530 1 5299 00367 44 1 ห้อง Bravo
1 1014 00093 30 6 ห้อง Charlie
1430-1545 1 1799 00122 23 0 ห้อง Alpha
1530-1645 3 9499 00120 13 9 ห้อง Bravo
3 1015 01953 13 7 ห้อง Charlie
1545-1700 3 1006 02043 42 9 ห้อง Alpha

 

 

2 กุมภาพันธ์ 2559

TIME Identification No. ROOM
0930-1045 3 2101 00170 90 3 ห้อง Bravo
1100-1215 3 1014 00326 48 0 ห้อง Alpha
3 9203 00520 34 1 ห้อง Charlie
1315-1430 1 1014 01687 17 0 ห้อง Alpha
3 1005 02553 33 6 ห้อง Bravo
3 1007 00889 82 9 ห้อง Charlie
1430-1545 1 1014 01139 59 8 ห้อง Alpha
1 1009 00365 57 6 ห้อง Bravo
3 1009 03698 34 3 ห้อง Charlie
1545-1700 1 4099 00837 78 3 ห้อง Alpha
3 7401 00342 33 5 ห้อง Bravo
1 9599 00031 04 1 ห้อง Charlie

 

 

4 กุมภาพันธ์ 2559

TIME Identification No. ROOM
0930-1045 1 1009 00425 07 2 ห้อง Charlie
1045-1200 3 5099 01371 20 1 ห้อง Charlie
1100-1215 3 1005 04060 72 8 ห้อง Alpha
1 5009 00062 83 9 ห้อง Bravo
1300-1415 3 1406 00246 23 3 ห้อง Charlie
1315-1430 1 1008 00645 20 8 ห้อง Alpha
1 1014 01086 20 6 ห้อง Bravo
1415-1530 1 1033 00084 43 9 ห้อง Charlie
1430-1545 3 3018 00140 08 0 ห้อง Alpha
3 4501 01420 48 1 ห้อง Bravo
1530-1645 1 1014 00985 30 4 ห้อง Charlie
1545-1700 1 1018 00389 49 1 ห้อง Alpha
1 9599 00119 01 1 ห้อง Bravo

 

 

5 กุมภาพันธ์ 2559

TIME Identification No. ROOM
0930-1045 3 1206 00962 56 7 ห้อง Bravo
3 1016 00343 76 1 ห้อง Charlie
1045-1200 1 8099 00255 01 2 ห้อง Bravo
1 2001 00270 10 3 ห้อง Charlie
1100-1215 1 1006 00233 37 2 ห้อง Alpha
1300-1415 1 8599 00076 04 5 ห้อง Charlie
1 1033 00075 22 7 ห้อง Bravo
1315-1430 3 7698 00016 09 9 ห้อง Alpha
1415-1530 1 1012 00132 74 0 ห้อง Charlie
3 4801 00645 35 7 ห้อง Bravo
1430-1545 3 1601 00212 79 8 ห้อง Alpha
1530-1645 1 1030 00031 34 8 ห้อง Bravo
1 9599 00198 94 8 ห้อง Charlie
1545-1700 3 5899 00036 73 5 ห้อง Alpha

 

 

9 กุมภาพันธ์ 2559

TIME Identification No. ROOM
1530-1645 1 1007 00117 93 5 ห้อง Bravo

***********************************************************************************

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Qualified Pilot ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairasia.co.th/pilot

************************************************************************************

ประกาศรายชื่อ Qualified Pilot ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  General Aviation Knowledge Test และ Personal Test

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559  เวลา   09.00 – 12.00 น.ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร Inflight  (ตรงข้ามลานจอดรถระยะยาว) ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้จากตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาท่านละ 1 ใบในวันสอบด้วยค่ะ

APP.ID เลขที่บัตรประชาชน เลขที่นั่งสอบ
B001 1 1009 00425 07 2 1
B002 3 1005 02553 33 6 2
B003 1 8599 00076 04 5 3
B004 3 1016 00343 76 1 4
B005 3 4501 01420 48 1 5
B006 3 1014 00326 48 0 6
B007 3 5099 01371 20 1 7
B008 3 1406 00246 23 3 8
B009 1 8099 00255 01 2 9
B010 3 1009 03698 34 3 10
B011 1 1033 00084 43 9 11
B012 1 9599 00031 04 1 12
B013 3 5015 00043 00 1 13
B014 3 1004 00429 48 2 14
B015 3 1005 04060 72 8 15
B016 1 9098 00544 14 3 16
B017 1 1030 00031 34 8 17
B018 1 1014 01930 99 6 18
B019 1 1028 00027 42 5 19
B022 3 1006 03394 15 2 20
B023 3 1903 00133 80 8 21
B025 1 1033 00075 22 7 22
B026 3 1206 00962 56 7 23
B027 1 1006 00233 37 2 24
B028 3 3607 00352 09 2 25
B029 3 3499 00055 92 8 26
B030 3 9098 01120 95 5 27
B031 1 1008 00645 20 8 28
B032 1 1007 01316 74 5 29
B033 1 1012 00132 74 0 30
B034 3 1303 00097 46 1 31
B035 3 8009 00111 17 5 32
B036 3 1007 00889 82 9 33
B037 1 1007 01143 07 7 34
B038 1 9599 00119 01 1 35
B039 1 1007 01126 28 8 36
B040 1 1012 00030 87 4 37
B042 1 5299 00367 44 1 38
B052 1 1018 00389 49 1 39
B053 1 8399 00159 59 5 40
B054 1 1014 00985 30 4 41
B056 1 1009 00365 57 6 42
B062 3 5705 00010 89 7 43
B063 1 1996 00005 35 1 44
B064 3 7399 00453 14 8 45
B065 3 4801 00645 35 7 46
B066 3 1601 00212 79 8 47
B067 3 1020 02303 30 8 48
B068 3 1006 02043 42 9 49
B070 1 1014 01139 59 8 50
B071 1 1014 01687 17 0 51
B073 1 4099 00837 78 3 52
B076 1 9599 00198 94 8 53
B077 3 1015 01953 13 7 54
B078 3 7401 00342 33 5 55
B079 1 3499 00152 40 4 56
B080 3 7698 00016 09 9 57
B081 1 2199 00117 69 3 58
B082 3 2101 00170 90 3 59
B084 1 1007 00117 93 5 60
B085 1 1799 00122 23 0 61
B086 3 5899 00036 73 5 62
B089 1 2001 00270 10 3 63
B092 3 3416 01166 65 8 64
B093 1 5009 00062 83 9 65
B094 3 5002 00881 23 0 66
B098 1 1007 00134 85 6 67
B100 1 1014 00093 30 6 68
B101 3 3018 00140 08 0 69
B103 1 1201 00100 81 8 70
B105 1 1020 00778 28 1 71
B106 1 1799 00116 69 8 72
B107 3 9499 00120 13 9 73
B108 1 1014 01086 20 6 74
B110 3 9203 00520 34 1 75
B111 3 1006 00261 56 9 76

*********************************************************

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก Qualified Pilot ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairasia.co.th/pilot   โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
19 มกราคม 2559
สอบข้อเขียน General Aviation Knowledge Test และ Personal Test                                          ห้อง 305  ชั้น 3 อาคาร Inflight  ( ตรงข้ามลานจอดรถระยะยาว) ท่าอากาศยานดอนเมือง

ขั้นตอนที่ 2
1-2 , 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
สอบสัมภาษณ์                                                                                                                                       ห้อง Alpha , Bravo , Charlie , Delta

ขั้นตอนที่ 3
2-8 มีนาคม 2559
การตรวจร่างกาย และจิตวิทยากับสถาบันเวชศาสตร์การบิน

ขั้นตอนที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านรอบเวชศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขั้นตอนที่ 5
กำหนดวันรายงานตัว  และกำหนดวันเข้าเรียน Ground School จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ กรอกใบสมัครงาน
ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
(โปรดมาด้วยตนเอง บริษัทฯไม่อนุญาตให้นำใบสมัครไปกรอกนอกสถานที่)
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ห้อง3200 ชั้น3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ตั้งแต่ 1-30 ธันวาคม 2558

หลักฐานเอกสารใช้แนบ ในการสมัครกับทาง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (1 ฉบับ)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
– สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (1 ฉบับ เฉพาะผู้ชาย)
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (1 ฉบับ)

– สำเนาใบประกาศนียบัตรโรงเรียนการบิน Flying school certificate (1 ฉบับ)
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษาTranscript ระหว่างการฝึกในโรงเรียนการบินของท่าน (1ฉบับ)
– สำเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ PILOT LICENSE (ทุกหน้า 1 ฉบับ)
– สำเนาใบสำคัญแพทย์ MEDICAL LICENSE (1ฉบับ)
– สำเนา LOG BOOK ขอข้อมูล 3 หน้าแรกของการบันทึก และ การบันทึก 3 เดือนสุดท้าย
ของการบินในปัจจุบัน (1ชุด)
– สำเนาผลการสอบ English Language Proficiency Test ขั้นต่ำ LEVEL 4 (1ฉบับ)

 

Posted in ข่าวสาร | Comments Off on Qualified Pilot ข่าวสารการรับสมัครนักบินไทยแอร์เอเชีย

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

Qualified PIlotSP2015_public-release

 อ่านรายละเอียดคุณสมบัตินักบิน คลิกที่นี่ 

Posted in ข่าวสาร | Comments Off on บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด